Vaimulikud mõtiskluspäevad

Pikk rekollektsioon on hea võimalus võtta mõneks ajaks aeg maha ja mõtiskleda koos Jumalaga vaikuses oma elu. Kindlasti pole vaja karta, et eemaldute mõneks päevaks oma perest, kodust, tööst ja tuhandest muust kohustusest, sest pärast mõtiskluspäevi on meil kindlasti selgem ning rahulikum vaade oma elule.

Korraldame vaimulikuid mõtiskluspäevi neli korda aastas:

Tallinnas:
Oktoobris: 25.10- 28.10.2018

Veebruaris: 31.01- 3.02.2019

Augustis: 22.08 – 25.08.2019

Algusajaks on neljapäeva õhtu ja lõpp pühapäeval kell 16.00.
Hind: 70 € ööbimiseta, 110 € ööbimisega, kuid voodikohtade arv on piiratud neljaga.
Toimumiskoht: Rävala Kultuurikeskus, P. Süda 15, Tallinn

Soomes

Aprillis: 26.04 – 28.04.2019

Algusajaks on reede kell 8.00 ja lõpp pühapäeval kell 13.00.
Hind: 120 € (kinnitamisel), sisaldab majutust (kolm ööd k.a. neljapäev) ja kõiki sööke.

Toimumiskoht: Malminharju, Malminharjuntie 98, 19210 Lusi. Malminharju asub imeilusas looduslikus kohas järve kaldal Heinola lähedal.

Väljasõit neljapäeval õhtul, et saaksime reedel varakult alustada.

Huvi korral ühe pika rekollektsiooni vastu palume sellest teada anda e-kirja teel: info@ravalakeskus.ee. Lõplik registreerimine toimub kolme nädala jooksul enne mõtiskluspäevade algust ja hiljemalt viis päeva enne algust.

Meie pikad rekollektsioonid on mõeldud kõigile: nii katoliiklastele kui ka neile, kes lihtsalt soovivad süveneda endasse ja ehk avastada oma seotus Jumalaga.

Milleks osaleda vaimulikel mõtiskluspäevadel?

Iga-aastased mõtiskluspäevad – mõned vaikuses, palves ja mõtisklustes veedetud päevad – on ohver peaaegu kõigile kiirustavatele inimestele.
Kellel on aega? Ometi leiab igal aastal arvutu hulk hõivatud inimesi aega mõtiskluspäevadeks, nii nagu ka kõigeks muuks, mis on nende elus tähis. Miks need inimesed naudivad mõtiskluspäevi ja näevad nendes väärtuslikku vaimuvärskendust? Mida nad mõtiskluspäevade kogemusest igal aastal võidavad?
· Lähedasemat sõprust Jeesuse Kristusega palve ja sakramentide vastuvõtmise kaudu.
· Selgemat perspektiivi oma eluteel – minevikku, olevikku ja tulevikku.
· Selget pilku, mida on vaja parandada oma perekonna- ja tööelus.
· Sügavamat enesetundmist, milleni jõutakse läbi vaimuliku juhendamise.
· Naasmist igapäevaellu suurema ja rõõmsama usaldustundega Jumala vastu.

Mittekatoliiklased on mõtiskluspäevadele alati teretulnud.

Vaimulikest mõiskluspäevadest

Kristlased on sajandite jooksul osalenud vaimulikel mõtiskluspäevadel selle erinevates vormides, et parandada oma siseelu. Vaimulikud mõtiskluspäevad on ka praegu vajalikud, sest elame ajastul, mida iseloomustab egoistlik käitumine ja elu ilma Jumalata. Alljärgnevalt seletatakse lühidalt, mis need on ja milleks neil osaletakse.

Elus on hetki, mil vajame aega maha võtta. Momente, kus on uusi ärkamisi, mil sama tugevalt kui esimesel korral kerkivad mõtteis algatused ning kõrged ideaalid, mis vajavad enesele jõesängi. Perioodid elus, kus on suurem vajadus vaimse elu järele ning vaadatakse Jumala poole, otsides vastuseid olulistele küsimustele: kust ma tulen, kuhu ma lähen, mis on minu elu mõte?

Nii sageli lähme läbi elu tormates, kuid tegelikult pole meie need, kes tormame, vaid asjad ja olukorrad on need, mis meid lükkavad ja tõmbavad. Meil on alati kiire, kuid mis saab nii meie elust? Milleks me seda kõike teeme? Las maailm ootab paar päeva, mul on vaja mõelda! Vaimulikud mõtiskluspäevad teevad just selle võimalikuks.

Tihti me käitume nii nagu püha Josemaria Escriva kirjeldab: “Tormata, aina tormata!… Teha ja teha! Palavik, hullumeelne rablemine… Suurepärased materiaalsed ehitised. 
Vaimses plaanis vaid vineeritükid, marli, värvitud papp… Tormata! Teha! Nii palju inimesi sinna-tänna jooksmas.
See tuleb sellest, et töötatakse, pidades silmas käesolevat hekel: “olles” alati “olevikus”. Kuid sina pead nägema asju igaviku pilguga, ühendades olevikuks selle, mis on olnud ja mis tuleb.
Vaikus. Rahu. Intensiivne elu sinu sisemuses. Ilma tormamiseta, ilma hullumeelse kohtadevahetamiseta, võimsa vaimse energia generaatorina paigas, mis sulle elus kuulub – kui paljudele annaksid energiat ja valgust, kaotamata oma elujõudu ja valgust.” (Tee nr 837). 

Rahu, mis tuleb vaimulikelt mõtiskluspäevadelt, annab võimaluse mõelda häirimatult sellele, mis on tähtis ning luua oma mõtetes korda. Perekond, töö, kristlik elu, sõbrad… Kas iga asi on oma kohal? Kas mu elus on vaja midagi muuta?

Milliseid korraldame?

Rävala kultuurikeskus korraldab traditsionaalseid, vaikuses läbiviidavaid vaimulikke mõtiskluspäevi.
Vaimulike mõtiskluspäevade ajal toimub iga päev Missa, neli või viis meditatsiooni, mida annab preester, õnnistamine Pühima Sakramendiga ja roosipärja lugemine. Vaimulikke mõtiskluspäevi läbi viiv preester on kättesaadav meeleparanduse sakramendi ja isikliku vestluse tarvis.

Meditatsioonid ja vestlused haaravad järgnevaid teemasid:
Elu tähendus
Jumala plaan inimkonna jaoks
Elu Jumala ilmutuse valguses
Jumal ja isiklik vabadus
Jeesus Kristus, tõeline Jumal ja tõeline inimene
Kristuse kannatused ja lunastamise müsteerium
Igavene elu
Perekond ja kristlik elu
Igapäevane töö ja pühadus
Palve ja sakramendid kristlase elus
Tavalise elu suurus
Kristlase apostolaat
Püha Maarja, pühaduse eeskuju
Igale osalejale on ette nähtud isiklik magamistuba. Süüakse perekondlikus õhkkonnas ning vajadusel võetakse arvesse erilisi toitumisvajadusi.

Kõrb on vaikuse ja üksinduse koht. Seal eemaldutakse igapäevastest sündmustest. Välditakse müra ja pealiskaudsust. Kõrb on vabaduse koht, kus inimene seisab vastamisi oma saatusega. Ei ole juhuslik, et kõrb on koht, kus sünnib monoteism. Selles mõttes on see armule sobiv pinnas. Seal kohtab oma muredest kaugenenud inimene oma Loojat.

- Kardinal Joseph Ratzinger [Paavst Benedictus XVI] – Vatikanis jutlustatud mõtiskluspäevadel 1983

Peamine ei ole see, mida meie saame Jumalale öelda, vaid see, mida Tema ütleb meile ja teistele meie kaudu. Ta kuulab meid vaikuses; vaikuses räägib ta meie hingedes. Vaikuses annab ta meile au kuulata Tema häält.
Vaikus meie silmades.
Vaikus meie kõrvades.
Vaikus meie suul.
Vaikus meie hinges.
Südame vaikuses räägib Jumal.

- Õnnis Teresa Kalkuttast (1910-1997)

“Proovige ka teie leida natuke vaikust oma elus, et saaksite mõelda, mõtiskleda ja palvetada suurema innukusega ning teha kavatsusi suurema otsustavusega. Tänapäeval on raske luua endale “kõrbe ja vaikuse ruumi”, sest oleme pidevalt tegevuste hammasrattas, sündmuste keerises ja sidevahendite käras sellisel moel, et meie sisemine rahu on ohustatud ja kõrgemad mõtted, mis peavad inimeksistentsi kõlblikuks muutma, on takistatud.”

- Püha Johannes Paulus II