Meie – Noorteklubi kasvatajad ja vanemad – soovime tagada noortele positiivset kasvukeskkonda ja vabaaja veetmise võimalust.

Noorteklubi päritolu

Noorteklubi tuleneb vanemate ja kasvatajate kogemusetest, et

 • soodne õhkond peres ja hea kool ei ole piisav, et tagada positiivset kasvukeskkonda.
 • vabal ajal on oma mõju lastekasvatamisele.
 • lastel on rohkem vaba aega kui vanematel (on u. 190 koolipäeva aastas (52%), s.t peaaegu pool aastat ei ole kooli, mis tuleb peamiselt vaba aja arvelt).

ja vanemate soovist luua keskkonda, kus vaba aeg on tõeline kasvatamise vahend:

 • nende lapsed naudivad koosolemist, saavad sõpradeks ja samal ajal õpivad ja kujundavad oma isiksust.
 • Klubi on vastus vanemate murele kasvatada oma lapsi hästi.
 • noorteklubi on vaba aja veetmine ja kooliväline kasvatamisprojekt, mis täiendab perekonna- ja kooli keskkondi.
 • ta on mõeldud lastele vanuses 10 kuni 17.
 • ta toimub pärast kooliaega, nädalavahetustel ja koolivaheajal.

Personaalne areng

 • Klubi valib tegevusi, mis on orienteeritud terviklikule personaalsele arengule.
 • Lapsed avastavad mõistva ja vaba õhkkonna, kus on võimalik saada sõpradeks erinevate ja huvitavate inimestega.
 • See koolitus tugineb kristlikule mõistele inimesest.
 • Ei püüa peale suruda religioossust, kuna kristlikust seisukohast on tähtsaim vabaduse säilimine.
 • Lapsed võivad osaleda kristlikku vaimsust ja -doktriini käsitlevatel üritustel, kui nad seda soovivad.

Klubis…

 • arvestatakse sellega, et iga laps on enda elu juht.
 • väärtustatakse väga seda juhtivat rolli:
  • lapsest peab kasvama vastutustundlik täiskasvanu
  • laps peab õpima ise otsustama, millele ta pühendab oma energia
 • on õhkkond, kus igaüks võib väljendada oma arvamust ja ise õpib austama ja mõistma teisi.
 • soodustatakse, et laps ise mõtleb, põhjendab ja otsib vastuseid.

Vanemad

 • Klubis on esmastähtsad lapsevanemad, kuna nad on oma laste esmased kasvatajad ja seetõttu need, kes on huvitatud klubi ladusast edenemisest.
 • Koostöö vanemate ja juhendajate vahel tagab edu laste kasvatamisel ja õpetamisel.
 • Klubi hoiab tihedat sidet lapsevanematega ja annab neile vajaliku pedagoogilise orientatsiooni
  • Klubis korraldame üritusi ka vanematele (loengud lastekasvatusest, loengud abielu teemal, perekonverentsid, Jõulupidu ja õppeaasta lõpupidu nt)

Klubi eesmärgid

 • hõlmata kõiki elu aspekte, et aidata kujundada harmoonilist isiksust.
 • õppida end tundma, püüdes arendada oma andeid.
 • sportliku ellusuhtumise soodustamine.
 • omandada tööharjumust ja selle kaudu oskust pingutada.
 • õppida tegema töid koos teistega, olles suuremeelsed, lojaalsed ja tolerantsed teiste suhtes.
 • õppida hindama looduse ilu, kunsti ja kultuuri ning huvi tundma ümbritseva vastu.
 • väärtustada pereelu, teenimisvaimu ja optimismi kodus.
 • olla valmis vabalt vastutama oma usku ja veendumusi.

Kes on kes klubis?

 • Juhtkond – Vastutab selle eest, et klubi tegevused vastavad kasvatusprojektile ja vanemate huvidele.
 • Arengugrupp – tegeleb klubi idee levitamise ja majandusaspektidega (põhiliselt raha kogumine) ning tagab tegevuste ladusa korraldamise.
 • Juhendajad – klubi võtmeosa, sest nad aitavad lapsi isiklikult. Juhendaja on see kogenud sõber, kes innustab, julgustab ja soovitab (annab head nõu) ning keda laps usaldab.
 • Klubi liikmed – klubi peategelased! Naudivad kuulumist klubisse!

Mida tehakse klubis?

 • Õppimine. Õpingud ja kutsevalik on alati tähelepanu keskmes. Klubil on õppeklass ja raamatukogu.
 • Sport ja loodus. Korraldatakse üritusi looduses ja väärtustatakse lapse vajadust areneda ka füüsiliselt.
 • Abivalmidus ja empaatia. Klubi tegevuste seas tähtsal kohal. Vastavalt lapse vanusele, külastatakse vanureid, erivajadustega lapsi, puuetega inimesi.
 • Isiklik ja pidev nõustamine, tänu pidevatele vestlustele juhendajaga.
 • Huviringid: maalimine, käsitöö, tants, teater, laulmine, kokandus…
  Tegevused, mis aitavad arendada teatud oskusi või avastada endas uusi andeid.
 • Kristlik koolitus, et tunda hästi usuõpetust ja seostada seda igapäevase eluga.
 • Juhendajad suhtlevad vanematega. Kui vanem soovib, saab suhelda juhendajaga lapse arengust.