Keskus pakub võimalusi täiendada oma haridust ja praktilisi oskusi: kuidas toime tulla ning lahendada raskeid eluülesandeid, olla paindlik isiksus perekonna ringis ja töökeskkonnas. Kuidas anda tänapäeva noortele piisavalt selliseid vajalikke oskusi, et neist kasvaksid head inimesed?