Teoloogiakursus

Loengusari SAKRAMENDID JA PALVE

Jeesus andis kirikule sakramendid. Need on kristlaste juurdepääs Jumala armule. Katoliku kirikus on 7 sakramenti.

Loengutes selgitatakse põhjalikult, millised need on ja mis on erinev võrreldes teiste kristlike konfessioonidega.

2021
7. sept Mis on sakramendid?
5. okt Ristimise ja kinnitamise sakramendid
2. nov Euharistia sakrament
7. dets Missa
2022
11. jaan Pihtimise sakrament
1. veeb Salvimise sakrament
1. märts Abielu sakrament
5. aprill Preestriks saamise sakrament
3. mai Kristlik palve
7. juuni Meie Isa Palve