Teoloogiakursus

“KRISTUSE-EELSED PIIBLITEKSTID”

Vana Testament oli mõeldud ette valmistama Kristuse tulekut, kuid Tema tulek ei muutnud Vana Testamenti kehtetuks. Jeesus ei tulnud kirjutatut tühistama, vaid seda täiustama. Seetõttu ei saa me ilma Vana Testamendi raamatuteta hakkama.

Neisse on peidetud meie päästmise mõistatus.

Lõplik tõde Jumala ilmutusest selgub Uues Testamendis. Kuid selleks, et täielikult mõista sõnumit, mille Jumal meile annab Uues Testamendis, on ilmtingimata vajalik lugeda seda kooskõlas Vana Testamendiga.

Kogu Pühakiri on üks Ilmutus, üksainus jumalik sõnum, mille kaudu Jumal tahab inimesega suhelda ning me ei suuda seda mõista, kui kuulame seda killustatud viisil.

Kord kuus teispäeval kell 18.15

Teoloogia kursust viib läbi Eesti katoliku piiskop Philippe Jourdan.

10. september Sissejuhatus: Kas Vana Testament ei ole enam moes? Kas Jumal räägib meiega ainult Piibli kaudu?Või kõneleb Jumal ka muul viisil? Mis vahe on Piiblil ja Koraanil?
1. oktoober Pentateuhh (kr penthateuchos) ehk 5 Moosese raamatut ehk Seadus: see on lugu inimkonna algusest ja patriarhidest kuni muistse Iisraeli rahva sünnini.
5. november Ajaloolised raamatud I.
Joosua ja Kohtumõistjad, Iisraeli rahva minek tõotatud maale ja sellele järgnenud sündmused.
3. detsember Ajaloolised raamatud II.
Saamuel, Kuningad, Esdras, Nehemja, Makabe, jätkab Iisraeli rahva ajalugu kuni Jeruusalemma hävinguni ning juutide ajalugu pärast Babüloonia vangipõlve.
7. jaanuar Rutt, Toobit, Juudit ja Ester, need nimetatakse “didaktilisteks raamatuteks”, mida võiks kirjeldada kui “Iisraeli pühakute lood”. Nende tähelepanu keskpunkt ei ole terve rahva sündmus, vaid konkreetne isik.
4. veebruar Prohvet ei ole ennustaja, vaid inimene, kes räägib ja tegutseb Jumala nimel. Prohvetlikud raamatud räägivad peamiselt prohvetitega seotud sündmustest ja nende ettekuulutustest.  Kes need prohvetid olid ja mida Jumal meile nende kaudu õpetab?
I Suured prohvetid: Jesaja, Jeremija, Hesekiel ja Taaniel.
3. märts II Väikesed prohvetid: Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakaria, Malakia, Baaruk.
21. aprill Mitteusklike seas on kõige loetumad raamatud Vanas Testamendis Poeesia ja Tarkuseraamatud. Nendes väljendatakse inimese sügavamaid tundeid elu, valu, rõõmu, armastuse, lootuse või lootusetuse, õigluse, Jumalaga suhtlemise ja inimestega kooselamise raskuste kohta.

I Poeesia raamatud: Psalmid, Ülemlaul, Nutulaulud.

5. mai II Tarkuse kirjandus: Iiobi raamat, Õpetussõnad (ld Proverbia), Koguja (ld Ecclesiasticus), Jeesus Siirak, Tarkuseraamat.
2. juuni Kas ma peaksin järgima kõiki Piibli käske? Uus Testament heidab teistsugust valgust Vanale Testamendile: teatud reeglid on tühistatud, samas kui teised on kinnitatud. Peamine käsk on armastus.
(Allikas: Michel Remery “Jumalast säutsudes”, 1.11kuni 1.19, Gallus, 2018)