Toimumisaeg: kell 18.15—19.45

Esimese semestri loengutel räägitakse paavst Franciscuse kahest viimati ilmunud dokumendist: entsüklika „Laudato Si” (Kiidetud ole Sina, juuni 2015) ja  apostellikust ekshortatsioonist ehk üleskutsekirjast „Amoris Laetitia“ (Armastuse rõõm, aprill 2016).

„Laudato Si”, mis on septembri- ja oktoobrikuu loengute aineks, tegeleb keskkonna temaatikaga. Paavst pöördub inimkonna poole palvega piirata ja lõpetada loodu hävitamine.
„Jumal on usaldanud selle maa meile kõigile koduks ja meil kõigil on vastutus ühise kodu eest.”
Entsüklika on mõeldud usklikele ja mitteusklikele, kõigile rahvastele, sest vastutus meie ühise kodu eest lasub kõigil!

2017/2018

TEOLOOGIAKURSUS

Kursus koondub Jeesuse Kristuse isikule. Pärast teoreetilisi selgitusi, annab loeng mõningaid praktilisi juhtnööre siseelu jaoks.

5. sept Jumala Poja inimesekssaamine. Kas oli vaja? Mida see minu jaoks tähendab?
3. okt Professionaalne töö on vahend, mille kaudu end pühitseda. Millega meid Jeesuse 30 varjatud aastat varustavad?
7. nov Jeesus sünnib Petlemmas, sureb Jeruusalemmas ja tõuseb surnuist üles. Kuidas ja mida teame ajaloolise isiku, Naatsareti Jeesuse, kohta?
5. dets Jeesuse sünd ja lapsepõlv. Naatsareti kodu õppetunnid.
9. jaan Jeesus Kristus on Jumal ja on inimene. Kuidas seletada kahe loomuse vahelist ühendust? Kas ma tõesti saaksin olla teine Kristus?
6. veeb Jeesus palvetab ise ja õpetab palvetama. Palve on võti, et osata järgneda Jeesusele.
6. märts Jeesuse surm ristil. Kas Tal oli vaja nii palju kannatada? Kuidas mõista kannatust oma elus, maailmas?
3. aprill Jeesus tõusis surnuist üles, Ta elab. Kui mõtiskleksin sageli selle reaalsuse üle, siis kas mu elu peaks olema teistsugune?
8. mai Jeesus kutsub kaksteist apostlit. Mida mõeldakse apostliks olemise all?
5. juuni Jeesus Kristus jättis meile uue käsu. Tema eeskuju armastada tingimusteta.