Teoloogiakursus

Kord kuus teispäeval kell 18.15

2018 aasta oktoobris, novembris ja detsembris keskendub kursus paavsti sõnumile, mille ta tõi Baltimaadele oma visiidi ajal.

Alates jaanuarist 2019 räägime Kiriku sotsiaaldoktriinist.

Katoliku Kiriku sotsiaaldoktriinist selle praegusel kujul võime rääkida alates paavst Leo XIII ringkirjast Rerum Novarum, mis ilmus aastal 1891. Loomulikult eksisteeris Katoliku Kiriku sotsiaaldoktriin ka enne seda, kuid seda pigem elati, mitte ei formuleeritud ega õpetatud.
Oma sotsiaalõpetusega pakub Kirik kriteeriume igaühe südametunnistuse kujundamiseks.

Sotsiaaldoktriini kontekstis pöörab Kirik tähelepanu järgmistele aladele: inimõigused, ühine hüve, ühiskondlik elu, areng, õiglus, perekond, töö, majandus, poliitika, rahvusvahelised suhted, keskkond, rahu.

2018/2019

 

9. oktoober Paavst Franciscuse sõnum eestimaalastele (I)
6. november Paavst Franciscuse sõnum eestimaalastele (II)
4. detsember Paavst Franciscuse sõnum Lätis ja Leedus
8. jaanuar
5. veebruar
5. märts
2. aprill
7. mai
4. juuni