Filosoofia ei ole minevikuteema, vaid puudutab palju meie elu siin ja praegu.

Loengud toimuvad teisipäeviti kell 18.15 – 19.15.
Lektoriks: Isa Pedro Cervio, PhD filosoofias Navarra Ülikool, Hispaania.

Eesti viimaste sajandite filosoofia jälgi kohtame nii meid ümbritsevas era– kui ka avalikus elus.
Filosoofiakursus võtab vaatluse alla kuus antiik- ja keskaja filosoofi. Loengute mõte on vaadelda nende kuue erineva mõtleja vastuseid üldinimlikele küsimustele, mis puudutavad meid veel tänapäevalgi.

2017


21. veebruar

Platon: osalemine ja maailma mõistuspärasus
Platon kasutab mõistet „osalemine“, et rõhutada meeltega kogetava maailma osalust ideede maailmas. Eeldame, et iga asja olemine asub selle asja idees. Sel juhul viidates meeltega tajutavale maailmale, kasutame pidevalt mõistuslikku maailma, mis seetõttu osaleb meeltega tajutavas maailmas.

21. märts

Aristoteles: vooruste eetika
Aristotelese eetika on esmalt õnnelikkuse eetika… samuti on see vooruste eetika, mis on sel juhul juba vahend par excellence, et jõuda õnnelikuks olemiseni.

16. mai

Püha Toomas Aquinost: Jumala olemasolu
Püha Toomase väitel on Jumala olemasolu inimeseks olemise juures loomulik teadmine, milleni võib jõuda kohase ja loogilise mõistuse abil. Loogika ja teadusliku lähenemise abil juhitud mõistusel on võimalik jõuda kindla veendumuseni Jumala olemasolus, sealhulgas hinge surematuse ja selle vaimse päritoluni.


 2016


27. september

Sokratese-eelsed filosoofid: “Asjade muutumise ja kestvuse probleem“.
Kuidas asjad saavad samaaegselt püsida iseendana ja muutuda ajas? Maailmas on palju asju, kuid igaüks neist ka muutub ajas. Elusad asjad, näiteks puud, jäävad vanaks ja surevad. Elutud objektid, näiteks kivid, muudavad oma vormi. Kuigi kõik on muutumises, siis ometi jääb igaühele alles midagi omast, mis määrab selle kestva olemise.

29. november

Sokrates: sofistid ja tõe küsimus
Mis on tõe allikaks ja mis väärtus on tõel?