Rävala Kultuurikeskus tegutseb Tallinnas alates 1997. aastast ja P. Süda tn 15 asuvas hoones alates 2001. aastast. Projekt on Balti Haridus- ja Kultuuriühingu algatus.
Alates 2005. aastast hakkas Rävala Kultuurikeskuse projekti eest vedama MTÜ Kultuur ja Perekond.

 

Ühing korraldab mitmesuguseid tegevusi igas eas naistele, pöörates erilist tähelepanu perekonnale, noortele, kultuurile ning humaansele ja vaimsele haridusele.

* Kodune õhkkond
* Sobivad ruumid ja sisustus
* Individuaalne lähenemine

Eesmärgid

Peamine tegevuseesmärk on perekonna asendamatu rolli teadvustamine ühiskonnas ja üksikisiku arengu alusena.
Sellepärast pakub Kultuurikeskus naistele võimalusi arendada oma intellektuaalseid ja erialaseid võimeid ning toetada enesearengut oskamaks ühendada perekonna vajadusi ja töökohustusi.
Sellel eesmärgil korraldame seminare laste kasvatamise kohta, kultuuriteemalisi, inimsuhete väärtustamis- ja toitlustamisalaseid loenguid.

Terviklik personaalne koolitus

Kõik need tegevused toetuvad kristlikele väärtustele ja on mõeldud erineva rahvuse ja usuliste veendumustega inimestele. Üritused on avatud kõigile inimestele erinevatest religioonidest ja rahvustest. Tegevuste õhkkond on mõistev ja kaasakiskuv austades osalejate vabadust ja õiglustunnet.

Soovijad võivad osaleda ka kristlikku vaimsust ja doktriini käsitlevatel üritustel. Nende puhul juhindutakse Opus Dei, Katoliku Kiriku personaalprelatuuri, vaimsusest.

Opus Dei asutati 2. oktoobril 1928 a. Madriidis, asutajaks püha Josemaría Escrivá de Balaguer.
Tema missiooniks oli levitada sõnumit, et töötamine ja igapäevase elu asjaolud avavad võimaluse kasvada Jumalale lähemale, teenides teisi ja parandades ühiskonda. Ta edendas kõikidest sotsiaalsetest kihtidest kristlaste seas usuga täiesti kooskõlastatud elu tavalises argipäevas, seda eriliselt töö pühitsemise kaudu.

Opus Dei on olemas viiel kontinendil, kus ta edendab haridusalaseid algatusi ja sotsiaalabi vastavalt kohalikele vajadustele.

dsc_0012

kabel raamatukogu

Save