Laste kasvatamine

VESTLUSRINGID EMADELE

Vestlusringide juht on Nele Aus, kogenud pedagoog ning 6 lapse ema.

Tänapäeva lapsevanem peab olema tõeliselt tark, et tema laps oleks õnnelik teismelise ja täiskasvanuna. Selleks on vaja teadmisi filosoofiast, psühholoogiast ja lapse antro-poloogiast, et tekiks tervikpilt, et suudaksime mõelda ja näha laiemalt. Eesmärgiks on hea iseloomuga laps.

Just selline on nelja kokkusaamise sisu – teha keerulised asjad lihtsaks ja näidetega arusaadavaks.

Iga kord jääb aega küsimusteks ja vastusteks.

29. oktoober

SUUREMEELSUS

Sõna “suuremeelsus” ei ütle lapsele midagi.  Lihtsalt seletades on see oma armastuse näitamine teistele, mis on seotud võimega armastada teisi tegudega. Et selliseid asju mõista, vajavad lapsed kõigepealt abi arusaamisel, mis on hea, et õppida panema headust tegudesse. Sageli algab suuremeelsus enesekontrollist, oskust näha teiste vajadusi ja seega on hea mõtiskleda, kuidas oma lapsi aidata sellel teekonnal.

 28. jaanuar 

VASTUTUSTUNNE

Noored inimesed räägivad sageli vabadusest, kuid harva vastutusest. Sageli ollakse kriitilised ühiskonna suhtes, otsitakse kerget elu.

Vastutustundlik inimene aktsepteerib teisi, saab aru, et tegudel on tagajärjed, ta ei taha tekitada teistele kannatusi. Selleks on vaja lapsel õppida kuulama ja kuulma, teadvustama enda sees toimuvat ja olema väga realistlik.

24. märts

SOTSIAALSUS

Inimene on sotsiaalne olend ja olla sotsiaalne on see, mida inimene vajab. Kuidas aidata kaasa, et lapsest kasvaks inimene, kes tunneb huvi teiste inimeste mõtete, tunnete ja tegude vastu, eriti oma kõige lähedasemate inimestega?

Sotsiaalsus aitab kaasa paljude teiste heade iseloomujoonte kujunemisele nagu näiteks isetus ja solidaarsus.

19. mai

TEISTE MÕISTMINE

Miks üks inimene käitub nii ja teine teisiti? Miks on mõnda inimest raske mõista? Kuidas saaksin mõnda oma sõpra või lähedast aidata, kui tal on raskused? Need küsimused tunduvad nii kauged, kui laps on väike. Kuid kas ikka on?

Empaatia on samuti kujundatav, ühel lapsel on see loomuomasem kui teisel, kuid ikkagi saab vanemana palju ära teha. Jällegi vajame teadmisi, kuidas ja millal?

 Teisipäeviti kell 18.00-19.30

Osalustasu: 4 € / kord

Terve kursus: 10 €